Blitz 2005 Blitz 2006 Blitz 2007 Blitz 2008 Blitz 2009 Blitz 2010

Blitzmeisterschaft 2010 / 2011 - Endstand

Name Platz Pkte Teiln   Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7
          02.09. 21.10. 25.11. 03.02. 10.03. 05.05. 09.06.
(Wertung: 5 aus 7, nur Mitglieder gehen in die Wertung ein)
Fechner, J.
1
166,0
6
 
32,5
28,5
35,0
35,0
35,0
(25,75)
 
Franke, M.
2
161,8
7
 
32,5
35,0
30,0
28,5
(25,5)
(25,75)
35,0
Ostwald, D.
3
127,5
7
 
(20,0)
23,0
25,5
22,0
(19,0)
35,0
22,0
Niemerza, D.
4
123,6
7
 
24,3
23,0
(20,0)
(19,5)
22,0
25,75
28,5
Müller, J.
5
119,5
7
 
(15,5)
28,5
(18,5)
28,5
20,0
18,5
24,0
Koriath, N.
6
100,5
7
 
17,5
17,0
22,0
24,0
(16,0)
(16,5)
20,0
Barna, M.
7
86,5
4
 
 
 
 
19,5
30,0
20,0
17,0
Schrodt, H.
8
86,5
7
 
(12,0)
20,0
18,5
16,0
17,0
(14,5)
15,0
Arnold, R.
9
81,0
5
 
15,5
15,0
 
 
18,0
16,5
16,0
Weber, J.
10
74,5
5
 
17,5
18,5
 
15,0
 
10,5
13,0
Ostwald, H.
11
71,0
4
 
 
 
25,5
12,0
 
14,5
19,0
Jancke, M.
12
62,0
3
 
 
 
 
 
25,5
18,5
18,0
Klupsch, H.
13
59,8
3
 
24,3
18,5
 
17,0
 
 
 
Ramlow, H.
14
54,3
2
 
 
 
 
 
 
25,75
28,5
Bensch, W.
15
52,0
4
 
 
13,0
14,0
 
 
12,0
13,0
Müller, H.
16
43,0
3
 
 
16,0
16,5
 
 
10,5
 
Pöltelt, H.
17
41,5
3
 
14,0
 
16,5
 
 
 
11,0
Laurisch, W.
18
27,0
2
 
13,0
14,0
 
 
 
 
 
Ostwald, T.
19
24,3
1
 
24,3
 
 
 
 
 
 
Pfeiffer, D.
20
24,0
2
 
 
 
15,0
 
 
9,0
 
Völker, H.
21
19,0
1
 
19,0
 
 
 
 
 
 
Schmidt, T.
22
18,0
1
 
 
 
 
18,0
 
 
 
Arms, D.
23
14,0
1
 
 
 
 
14,0
 
 
 
Hiller, C.
24
13,0
1
 
 
 
 
13,0
 
 
 
Moser, R.
24
13,0
1
 
 
 
 
 
 
13,0
 
Tran, D.
24
13,0
1
 
 
 
 
 
 
 
13,0
Feiler, J.
27
11,0
1
 
11,0
 
 
 
 
 
 

VM Blitz Turnier 7
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte SoBerg
1. Franke, Mathias 1759 ** 1 1 1 1 1 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 12.5 82.25
2. Niemierza, Dietmar 1520 0 ** ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10.5 64.75
3. Ramlow, Holger 1768 0 ½ ** ½ 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 10.5 60.75
4. Müller, Johannes 1663 0 0 ½ ** 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9.5 52.25
5. Ostwald, Hans Dieter 1729 0 1 0 1 ** ½ 1 0 1 0 1 ½ 1 1 1 9.0 53.75
6. Koriath, Norbert 1694 0 0 0 0 ½ ** 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 8.5 44.75
7. Ostwald, Holger 1502 0 0 1 0 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 8.0 40.50
8. Jancke, Manfred 1791 ½ 0 0 0 1 0 0 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 7.5 38.25
9. Barna, Mandy 1671 1 0 ½ 0 0 0 1 ½ ** ½ 0 1 1 0 1 6.5 40.50
10. Arnold, René 1770 0 0 0 1 1 0 0 0 ½ ** ½ 0 1 1 1 6.0 32.50
11. Schrodt, Horst 1659 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ ** 1 1 1 0 5.5 26.50
12. Weber, Jörg 1744 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 1 0 ** 0 0 1 3.0 16.75
13. Tran, Dan 1689 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 3.0 16.50
14. Bensch, Wolfgang 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ** 1 3.0 11.50
15. Pöltelt, Dr. Helmut 1580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** 2.0 8.50
VM Blitz Turnier 6
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte SoBerg
1. Ostwald, Hans Dieter 1721 ** 1 0 ½ 0 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.0 92.00
2. Ramlow, Holger 1759 0 ** ½ 1 1 1 0 1 1 ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 1 12.5 94.75
3. Pröschild, Matthias 1870 1 ½ ** ½ 1 1 ½ 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 12.5 93.25
4. Fechner, Dr. Joachim 1920 ½ 0 ½ ** 1 ½ ½ 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 12.5 91.50
5. Niemierza, Dietmar 1520 1 0 0 0 ** ½ ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 80.75
6. Franke, Mathias 1759 0 0 0 ½ ½ ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 79.25
7. Barna, Mandy 1672 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ** 1 ½ 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11.5 84.50
8. Müller, Johannes 1683 1 0 1 0 0 1 0 ** ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11.5 79.50
9. Jancke, Manfred 1794 0 0 ½ 0 1 0 ½ ½ ** 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 11.0 70.50
10. Ostwald, Holger 1432 0 ½ 1 1 0 0 0 0 0 ** 1 1 0 1 1 0 ½ 1 8.0 57.00
11. Arnold, René 1699 0 0 ½ ½ 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 8.0 47.50
12. Koriath, Norbert 1736 0 1 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 7.5 43.50
13. Schrodt, Horst 1692 0 ½ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 ** 0 1 ½ 1 1 7.0 41.00
14. Moser, Roland 1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 1 1 1 5.0 20.00
15. Bensch, Wolfgang 1368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 10.00
16. Müller, Heiko 1420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0 ** 0 1 2.5 11.50
17. Weber, Jörg 1691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.5 6.50
18. Pfeiffer, Dieter 1504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00
VM Blitz Turnier 5
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Fechner, Dr. Joachim 1920 ** 1 ½ 1 1 0 1 0 1 1 ½ 1 8.0 42.00
2. Barna, Mandy 1672 0 ** ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 8.0 36.75
3. Franke, Mathias 1759 ½ ½ ** 0 1 ½ 1 1 1 1 0 1 7.5 37.00
4. Jahncke, Manfred 1794 0 ½ 1 ** ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 7.5 35.00
5. Niemierza, Dietmar 1520 0 0 0 ½ ** 1 1 1 1 1 1 1 7.5 31.25
6. Pröschild, Mathias 1905 1 ½ ½ ½ 0 ** ½ 1 0 1 1 1 7.0 33.75
7. Ostwald, Hans Dieter 1722 0 ½ 0 ½ 0 ½ ** 0 1 ½ ½ 1 4.5 20.25
8. Müller, Johannes 1679 1 0 0 ½ 0 0 1 ** 0 0 ½ 1 4.0 19.50
9. Arnold, René 1698 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 1 1 4.0 15.50
10. Nguyen, Anh Tu 1733 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 ** 1 0 3.5 12.75
11. Schrodt, Horst 1676 ½ 0 1 0 0 0 ½ ½ 0 0 ** 0 2.5 15.75
12. Koriath, Norbert 1736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 2.0 6.00
VM Blitz Turnier 4
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte SoBerg
1. Müller, Johannes 1681 ** 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 11.5 71.75
2. Franke, Mathias 1759 1 ** 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 69.50
3. Fechner, Dr. Joachim 1920 0 1 ** 1 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 1 11.0 68.50
4. Ostwald, Hans Dieter 1722 1 ½ 0 ** ½ 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9.0 55.50
5. Koriath, Norbert 1737 0 1 0 ½ ** 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8.5 49.50
6. Barna, Mandy 1672 0 0 0 1 1 ** 0 1 1 ½ 0 1 1 1 1 8.5 46.75
7. Niemierza, Dietmar 1520 0 0 ½ 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 8.5 43.50
8. Lesky, Ulli   0 0 1 0 1 0 0 ** 1 1 1 0 1 0 1 7.0 42.50
9. Schmidt, Tobias 1633 0 0 0 1 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 7.0 34.50
10. Klupsch, Harald 1901 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 1 ** 1 ½ 0 1 1 5.5 28.25
11. Schrodt, Horst 1676 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ** 1 0 1 ½ 4.5 24.75
12. Arms, Detlef 1670 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ½ 0 ** 1 ½ 0 4.0 23.50
13. Weber, Jörg 1702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ** ½ 1 3.5 13.75
14. Ostwald, Holger 1432 ½ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ½ ½ ** 0 2.5 16.50
15. Hiller, Carsten 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 1 ** 2.5 8.75
VM Blitz Turnier 3
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg
1. Fechner, Dr. Joachim 1920 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 59.00
2. Franke, Mathias 1759 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 10.5 53.50
3. Koriath, Norbert 1736 1 0 ** 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8.0 46.50
4. Pröschild, Matthias 1905 0 0 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8.0 34.50
5. Ostwald, Hans Dieter 1722 0 0 1 0 ** ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 7.5 31.50
6. Ostwald, Holger 1432 0 0 0 0 ½ ** 1 1 1 1 1 1 1 7.5 29.25
7. Müller, Johannes 1681 0 ½ 0 1 ½ 0 ** 0 1 1 1 0 1 6.0 28.50
8. Niemierza, Dietmar 1520 0 0 0 0 ½ 0 1 ** 0 1 1 1 1 5.5 18.75
9. Schrodt, Horst 1682 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 1 5.0 14.50
10. Müller, Heiko 1422 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ** 0 1 1 3.0 11.00
11. Pöltelt, Dr. Helmut 1608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 6.00
12. Pfeiffer, Dieter 1505 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ** ½ 2.5 14.25
13. Bensch, Wolfgang 1367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 1.25
VM Blitz Turnier 2
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte SoBerg
1. Franke, Mathias 1759 ** 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 12.5 77.50
2. Müller, Johannes 1681 1 ** ½ 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 71.00
3. Fechner, Dr. Joachim 1920 0 ½ ** 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 + 1 11.0 61.75
4. Lesky, Ulli   0 0 1 ** 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 58.75
5. Niemierza, Dietmar 1520 0 1 0 0 ** 1 1 0 1 1 0 1 1 + 1 9.0 49.00
6. Ostwald, Hans Dieter 1722 0 ½ 0 ½ 0 ** 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8.5 42.25
7. Kohlmeyer, Dagobert 1687 0 ½ 0 1 0 1 ** 0 0 1 ½ ½ 1 1 1 7.5 40.75
8. Weber, Jörg 1702 0 0 ½ 0 1 0 1 ** ½ 0 1 1 0 1 1 7.0 36.50
9. Klupsch, Harald 1901 ½ 0 0 0 0 0 1 ½ ** 0 1 1 1 1 1 7.0 31.25
10. Schrodt, Horst 1701 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 ** 0 1 1 1 1 6.5 26.25
11. Koriath, Norbert 1736 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 1 ** ½ 1 1 1 6.0 25.75
12. Arnold, René 1698 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ ** 1 0 1 3.0 9.75
13. Müller, Heiko 1422 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ** 1 1 3.0 9.00
14. Laurisch, Werner 1537 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 3.00
15. Bensch, Wolfgang 1367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00
VM Blitz Turnier 1
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte SoBerg
1. Fechner, Dr. Joachim 1920 ** 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12.0 77.50
2. Franke, Mathias 1759 0 ** ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 72.25
3. Ostwald, Tobias 1647 0 ½ ** 0 1 1 1 1 0 1 1 0 ½ 1 1 9.0 56.00
4. Klupsch, Harald 1902 0 0 1 ** 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9.0 54.50
5. Niemierza, Dietmar 1520 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 45.50
6. Ostwald, Dieter 1721 1 ½ 0 0 1 ** 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8.5 50.50
7. Völker, Horst 1932 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 39.50
8. Koriath, Norbert 1736 1 0 0 0 0 1 0 ** 0 0 1 1 1 1 1 7.0 37.50
9. Weber, Jörg 1691 0 0 1 0 0 1 0 1 ** 0 0 1 1 1 1 7.0 35.00
10. Müller, Johannes 1683 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ** 0 1 0 1 ½ 6.5 38.00
11. Arnold, René 1699 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 ** ½ 1 1 1 6.5 30.75
12. Pöltelt, Dr. Helmut 1601 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0 1 1 4.5 24.25
13. Laurisch, Werner 1537 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 ½ 3.0 16.00
14. Schrodt, Horst 1692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 4.00
15. Feiler, Jörg   0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ** 1.0 4.75
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 24.10.2010
seitenende